Lighting

Page(s) 1 2

Eglomise Mirror
Eglomise Mirror
$750.00
Giancarlo Mattioli Nesso Table  Lamp
Giancarlo Mattioli Nesso Table Lamp
$550.00
Crystal Chandelier
Crystal Chandelier
$1,650.00
Pendant Light
Pendant Light
$165.00
Hand Painted Egret Lamp
Hand Painted Egret Lamp
$475.00
Lucite and Thermo Plastic Stand
Lucite and Thermo Plastic Stand
$425.00
Pendant Light
Pendant Light
$195.00
Chandelier Brass Canopy
Chandelier Brass Canopy
Pair Crystal Candleabra
Pair Crystal Candleabra
$675.00
Peacock Bird Lamp
Peacock Bird Lamp
$595.00
Pendant Light
Pendant Light
$180.00
Egret Bird Lamp
Egret Bird Lamp
$625.00
Hand Painted Waterbird  Lamp
Hand Painted Waterbird Lamp
$650.00
Greek Revival Hall Light
Greek Revival Hall Light
$1,850.00
Hand Painted Spoonbill Bird Lamp
Hand Painted Spoonbill Bird Lamp
$675.00
Baccarat Sconces
Baccarat Sconces
$1,650.00